Bright Customs
Vývozné povolenie

Vývozné colné konanie

Export je proces odosielania (zvyčajne predávaného) tovaru z Veľkej Británie do inej krajiny. Vyvezený tovar musí byť správne zatriedený pod príslušným kódom komodít. Niektorý tovar môže vyžadovať aj vývoznú licenciu. Ak máte pochybnosti, kontaktujte nás pre viac podrobností.


Okrem vývozného vyhlásenia môže vaša zásielka v závislosti od miesta určenia, typu nákladu a spôsobu prepravy vyžadovať aj tranzitné vyhlásenie (T1).


Spoločnosť Bright Customs si je vedomá všetkých formalít. Sme pripravení zhromaždiť potrebnú dokumentáciu a pomôcť pri všetkých exportných postupoch.

 

Bright Customs poskytuje tieto služby:

Najbežnejšie exportné služby ponúkané spoločnosťou Bright Customs sú:

Dokumenty a podrobnosti požadované pre vývozné povolenie v Spojenom kráľovstve:

Vďaka Bright Customs je exportné colné konanie jednoduché ako facka – už žiadny stres alebo frustrácia!

SCAN & GO Direct: UK=>EU

Odošlite svoje dokumenty a spustite proces vývozného colného konania.

Zavolajte nám