Bright Customs
Odbavenie dovozu

Dovozné colné konanie

Dovoz je proces dovážania tovaru do krajiny (Anglicka). Pred prepustením tovaru do voľného obehu v Spojenom kráľovstve je potrebné predložiť colnému úradu HM Revenue and Customs vyhlásenie o dovoze. Dane (DPH, clo, spotrebná daň) je potrebné vypočítať a zaplatiť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné využiť pomoc skúseného colného zástupcu.

 

Bright Customs je jednou z takýchto agentúr. Dlhoročné skúsenosti s preclením nám umožňujú urýchliť pohyb tovaru cez hranice.

 

Bright Customs poskytuje služby pre:

Najbežnejšie dovozné služby, ktoré zabezpečuje spoločnosť Bright Customs, sú:

Dokumenty a informácie potrebné na preclenie dovozu do Spojeného kráľovstva:

Vďaka Bright Customs už preclenie dovozu nebude problémom, ale len formalitou.

Odošlite svoje dokumenty, aby ste mohli začať proces colného konania dovozu.

Zavolajte nám