Bright Customs

митническо освобождаване при внос

Вносът е процесът на вкарване на стоки в дадена страна (Великобритания). Преди стоките да бъдат допуснати до свободно обращение във Великобритания, трябва да се подаде декларация за внос към Данъчната и Митническа служба. Данъците (ДДС, мито, акциз) трябва да бъдат изчислени и платени. Затова е изключително важно да се възползвате от услугите на опитен митнически агент.

 

Bright Customs е една такава агенция. Годините ни опит в обработката на митническо оформление ни позвляват да ускорим преминаването на стоки през границите.

 

Bright Customs предоставя услуги на:

Най-често срещаните услуги за внос, които Bright Customs обработва, са:

Документи и информация, необходими за митническо оформление при внос във Великобритания:

Благодарение на Bright Customs митническото оформление при внос вече няма да бъде проблем, а само формалност.

Предоставете вашите документи, за да започнете процеса на митническо оформление за внос веднага.

Call us