SCAN & GO Direct

SCAN & GO Direct 

SCAN & GO Direct od Bright Customs wykorzystuje procedurę celną 42, kluczowe narzędzie dla importerów z UE do usprawnienia transportu, odprawy celnej i zarządzania VAT. Procedura ta staje się ważna, gdy towary są importowane z Wielkiej Brytanii przez Francję do innego państwa członkowskiego.

 

Omówienie procedury:

Warunki odroczenia VAT:

Tytuł prawny: Procedura celna 42, formalnie znana jako "Równoczesne zwolnienie do swobodnego obrotu i użytku domowego towarów będących przedmiotem dostawy zwolnionej z VAT do innego państwa członkowskiego i, w stosownych przypadkach, zawieszenia akcyzy", opiera się na dyrektywie VAT UE (Dyrektywa Rady 2006/112/EC) oraz krajowych przepisach. Te przepisy określają szczegółowe warunki, na jakich możliwe jest stosowanie takiego odroczenia VAT, zapewniając zgodność i prawidłowość prawną w działaniach handlowych wewnątrz UE.

 

Ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw posiadających numer VAT w Unii Europejskiej.

 

Korzyści:

 

Procedura celna 42 oferuje znaczne korzyści dla importerów działających wewnątrz UE. Główną zaletą tej procedury jest jej zdolność do usprawniania odprawy towarów na granicy UE w Calais lub Dunkierce. Ta zdolność odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu efektywności operacji importu i transportu.

 

Ponadto, jedną z najważniejszych korzyści tej procedury jest odroczenie płatności VAT od importu. W ramach Procedury Celnej 42 nie ma konieczności natychmiastowego uregulowania VAT od importu w momencie weprowadzenia towaru do UE. To odroczenie jest szczególnie korzystne dla importerów, ponieważ łagodzi obciążenie finansowe i poprawia przepływ gotówki, umożliwiając bardziej płynny i ekonomicznie opłacalny proces importu.

 

 

Dlaczego to ma znaczenie dla Twojej Firmy:

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie handlu, szybka i łatwa odprawa celna ma znaczenie dla utrzymania przewagi nad konkurentami. Ostateczna odprawa celna UE, bezpośrednio przy bramie Wielkiej Brytanii-UE - porty w Calais i Dunkierce, przyspieszy i usprawni import oraz transport towarów z Wielkiej Brytanii do UE, pomagając przekraczać granice bez opóźnień.

Zapytaj o Szczegóły
Zadzwoń